Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.2.2023

Golub-Dobrzyń, dnia 08.02.2023r.

TI.6733.4.2.2023


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., póz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na części działki ewidencyjnej nr 103/2, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania uzgodniono projekt decyzji dla powyższej inwestycji z Gminą Golub-Dobrzyń - zarządcą drogi gminnej.: W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w
terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.2.2023)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
    data wytworzenia: 2023-02-08
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2023-02-13 11:56
  • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-13 11:56

Rejestr zmian

  • zmieniono 2023-02-13 11:56 przez Mariusz Zieliński

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 14:11:23