Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 25/2022 WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021
Na podstawie art. 28aa ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r.póz. 559 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ l. Przedkłada się Radzie Gminy Golub-Dobrzyń Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za rok 2021.
§ 2. Raport, o którym mowa w § l, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Golub-Dobrzyń.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Golub-Dobrzyń
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-01-03 09:38
 • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-03 09:39

Do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Pieczka
  data wytworzenia: 2022-06-30
 • opublikował: Mariusz Zieliński
  data publikacji: 2023-01-03 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3394
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-03 09:39:32