Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) Wójt Gminy Golub-Dobrzyń przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy Golub-Dobrzyń za rok 2019, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej. W wersji „papierowej” dostępny jest do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, iż na najbliższej sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń zostanie przeprowadzona debata nad ww. raportem, podczas której mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w czasie debaty, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej). Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Do debaty nad raportem dopuszczonych zostanie 15 mieszkańców, według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia

Wzór karty zgłoszenie zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2021-12-29 20:56

Załączniki:

Metryka

  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2021-12-29 20:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3292
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-29 20:57:48