Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.3.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 25.07.2022r.


TI.6733.4.3.2022


ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zakończenia postępowania


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia się
o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kV i nN 0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN i słupowej stacji transformatorowej SN/nN, na działkach ewidencyjnych nr: 126/1, 126/5, 128-droga powiatowa, 36-droga wojewódzka, 314/1-droga gminna i 315, na gruntach wsi Ostrowite, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyń.
Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania zostały wydane następujące uzgodnienia projektu decyzji dla powyższej inwestycji przez:
-Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu postanowienie z dnia 20.06.2022r. znak: ZDP.439.4.2022,
- Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu.
W związku z powyższym można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia, w tut. Urzędzie pok. nr 12 w godzinach pracy Urzędu.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o zamiarze zakończenia postępowania - TI.6733.4.3.2022)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
    data wytworzenia: 2022-07-27
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-07-27 13:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4736
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-22 11:38:32