Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR LXIII.381.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR LXIII.380.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR LXIII.379.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXII.378.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR LXII.377.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

UCHWAŁA NR LXII.376.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 3 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXI.375.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXI.374.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom i opiekunom kosztów przewozu dziecka lub ucznia do placówek oświatowych

UCHWAŁA NR LXI.373.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023-2029 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

UCHWAŁA NR LXI.372.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2023

UCHWAŁA NR LXI.371.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia na rok 2023 gminnego programu osłonowego „Opieka na odległość”

UCHWAŁA NR LXI.370.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezzwrotnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin z terenu gminy Golub-Dobrzyń

UCHWAŁA NR LXI.369.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXI.368.2023 RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2023–2040

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 493
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-27 10:07:47