Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.6.1.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-06-10

GGR. 6220.6.1.2022


Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – DobrzyńNa podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)


Zawiadamiam


że na wniosek z dnia 07.06.2022 r. złożony przez Dawida Drozda, Poćwiardowo 3, 87 – 400 Golub – Dobrzyń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1, do głębokości 72,0 m, o wydajności Q=30 m3/h projektowanym w miejscowości Krążno, gmina Golub – Dobrzyń, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 101/2, obręb 0015 Podzamek Golubski, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Krążno, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie”
Zgodnie z art. 33, ust. 1, pkt 7 w/w ustawy można zapoznać się z wnioskiem dotyczącym planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25, pokój nr 2, tel. (0-56) 683 54 00 - 03 w godzinach 730 - 1530.
W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Wójt Gminy
Marek Ryłowicz


Pani/Pana dane osobowe użyte będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych, w tym wydania decyzji administracyjnej. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Gminy Golub – Dobrzyń: www.uggolub-dobrzyn.pl

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.6.1.2022)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
    data wytworzenia: 2022-06-10
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-06-10 10:59
  • zmodyfikował: Mariusz Zieliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-06-10 11:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12048
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 13:36:29