Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2022

Golub-Dobrzyń, dnia 07.06.2022r.


TI.6733.3.2.2022


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491, 2052 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
zawiadamia się,
że zostało wszczęte i toczy się postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na dobudowie budynku (segmentu) biblioteki do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej wraz z konieczną przebudową części tej szkoły i z wykonaniem nowego wejścia do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej, na działkach ewidencyjnych nr 54/5 i 54/6 – stanowiących teren szkoły, na gruntach wsi Nowogród, obręb 0009 Nowogród, gmina Golub-Dobrzyń.
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 12 w godzinach pracy tut. Urzędu i zgłosić wnioski i uwagi w terminie pięciu dni od otrzymania zawiadomienia.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - TI.6733.3.2.2022)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Bożejewicz
    data wytworzenia: 2022-06-15
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-06-15 13:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12052
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 13:36:29