Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Wyszukiwarka

Odnośniki

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Przejdź do: www.uggolub-dobrzyn.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.5.5.2022

Golub – Dobrzyń, 2022-06-30

GGR. 6220.5.5.2022

Obwieszczenie

Wójta Gminy Golub – Dobrzyń

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów

i materiałów przed wydaniem decyzji


o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1, do głębokości 58,0 m, wydajności Q=30 m3/h projektowanym w miejscowości Poćwiardowo, gmina Golub – Dobrzyń, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 400, obręb 0011 Ostrowite, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na melioracji - nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Poćwiardowo, gmina Golub – Dobrzyń, powiat golubsko-dobrzyński, województwo kujawsko-pomorskie” z wniosku Pana Dawida Drozd, Poćwiardowo 3, 87 – 400 Golub – Dobrzyń.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom przez zamieszczenie w BIP Gminy Golub – Dobrzyń oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń.

W związku z powyższym każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się z zebraną dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji. Dokumentacja udostępniona jest w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, pokój nr 2, tel. 566835400-03, w godzinach 7.30 – 15.30.    

Wójt Gminy

Marek Ryłowicz

 

W myśl art. 74 ust 3a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego tj. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Golub – Dobrzyń - GGR. 6220.5.5.2022)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Frączek
    data wytworzenia: 2022-06-30
  • opublikował: Mariusz Zieliński
    data publikacji: 2022-06-30 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12049
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 13:36:29